CBM0212 – Brake Master Cylinder – New – 4 x 4

BM CYL ASSY – USE BM238.5800

SKU: CBM0212.1946 Category:

Additional information

MOTOPAC CHK

CBM0212

Record

16268

Serial

MIT-066

Make

MITSUBISHI

Series

Pajero II

Model

3.0 | V6 | GLX | 12V | SWB | 6G72 | V23

Year From

1996

Year To

1999

Cylinder Group 1

BMC

Cylinder Group 2

BRCN-4

Cylinder Type

Partquip #

BM238.5800

Size

23.80

Stocked By WGT

Stocked By WGT